Thông điệp của Liên minh Hợp tác xã Quốc tế nhân Ngày Quốc tế Hợp tác xã 2011

                                        Thông điệp của Liên minh Hợp tác xã Quốc tế (ICA)
                                       Nhân Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 89 của ICA
                                       Ngày Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 17 của Liên hợp quốc.

 

Thông điệp của Liên minh Hợp tác xã Quốc tế (ICA)

Nhân Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 89 của ICA và Ngày Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 17 của Liên hợp quốc.

 Ngày 2 tháng 7 năm 2011

“THANH NIÊN, TƯƠNG LAI CỦA HỢP TÁC XÔ

Chủ đề của Ngày Hợp tác xã Quốc tế năm nay nhằm tôn vinh hợp tác xã trao quyền cho thanh niên thành công như thế nào. Chủ đề này gắn liền với lễ kỉ niệm Năm Quốc tế Thanh niên của Liên hợp quốc được tổ chức vào tháng 8 năm 2011 ngay trước lễ phát động Năm Quốc tế Hợp tác xã của Liên hợp quốc sẽ diễn ra vào năm 2012. Năm Quốc tế Thanh niên khuyến khích đối thoại và hiểu biết về HTX qua các thế hệ và thúc đẩy ý tưởng hoà bình, tôn trọng nhân quyền, tự do và tình đoàn kết.

Thông điệp năm nay kêu gọi những người hưởng lợi từ HTX cần tăng cường sự tham gia của thanh niên vào phong trào HTX. Có nhiều thanh niên chưa hiểu rõ về HTX bởi vì mô hình HTX thường chưa được đưa vào giáo trình giảng dạy trong các trường học. Thanh niên cũng chưa nhận ra rằng các sản phẩm và dịch vụ mà họ sử dụng chính do HTX cung cấp.

Do vậy, HTX tạo cơ hội cho thanh niên giải quyết các nhu cầu thiết thực của họ. HTX đưa ra một mô hình doanh nghiệp để thanh niên tự khởi sự kinh doanh. HTX tạo các cơ hội việc làm cho thanh niên trong các doanh nghiệp và giải đáp các mối quan tâm của thanh niên đó là hoạt động kinh doanh dân chủ, chịu trách nhiệm và có đạo đức hơn.

Tại thời điểm hiện nay, HTX đang nhận ra cơ hội chưa từng có khi truyền thông xã hội đã kết nối thanh niên với HTX. HTX là mô hình kết tinh nhiều hình thức hợp tác nhằm kêu gọi thế hệ mới nổi này.

HTX tạo điều kiện cho thanh niên có được kinh nghiệm làm việc, nâng cao trình độ giáo dục và năng lực, khuyến khích tham gia vào quá trình ra quyết định trong các HTX hoặc tự họ thành lập các HTX.

Sự tham gia của Liên minh HTX Quốc tế (ICA) với thanh niên là lâu dài. Ban Lãnh đạo Liên minh HTX Quốc tế đã chọn một đại diện thanh niên đầu tiên vào năm 2003 để tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Ban Lãnh đạo. Năm 2008, ICA đã chính thức bầu một đại diện thanh niên vào Ban Lãnh đạo ICA tại cuộc họp Đại hội đồng toàn cầu của ICA.

Ngoài ra, ICA hình thành Mạng lưới Thanh niên tích cực nhằm:

– Giúp các xã viên trẻ từ các nước trên thế giới kết nối với nhau, chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng;

– Tạo một môi trường mà ở đó xã viên trẻ có thể học hỏi nhiều hơn về phong trào HTX;

– Thông qua hoạt động giáo dục và hỗ trợ sẽ thu hút thanh niên ngoài khu vực HTX tham gia vào phong trào HTX;

– Trao quyền cho xã viên trẻ tham gia vào các hoạt động của phong trào nhằm đưa ra các vấn đề của thanh niên và đảm bảo quan điểm của thanh niên được trình bày trong các cuộc họp.

Là một trong những hoạt động ưu tiên của Năm Quốc tế HTX 2012, ICA kêu gọi sự tham gia của đông đảo hơn của thanh niên vào phong trào HTX. ICA đang tổ chức cuộc thi nghệ thuật: Coop’ Art cho tất cả thanh niên trên khắp thế giới  với mục đích tuyên truyền giá trị và nguyên tắc hợp tác giữa các thanh niên. Những người tham gia sẽ nộp các tác phẩm của mình thông qua trang web riêng bắt đầu từ tháng 11/2011 đến tháng 5/2012 và lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Manchester-Vương quốc Anh vào tháng 11/2012. Bất cứ ai từ độ tuổi 16 đến 35 có thể tham gia. Có ba hình thức thi khác nhau: âm nhạc, video và ảnh. Mục đích của cuộc thi là tuyên truyền các nguyên tắc HTX theo cách cuốn hút thanh niên nâng cao nhận thức về phong trào HTX trên khắp thế giới.

Nhân Ngày Hợp tác xã Quốc tế, Liên minh HTX quốc tế kêu gọi các xã viên trên khắp thế giới kết nối thanh niên tham gia vào phong trào HTX và đầu tư vào sự lãnh đạo của họ trong tương lai.

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN!

( Kèm theo bản tiếng Anh)

International Co-operative Alliance

89th ICA International Co-operative Day

17th UN International Day of Cooperatives

2 July 2011

“Youth, the future of co-operative enterprise”

The theme for the International Day of Co-operatives 2011 highlights how the co-operative model of enterprise can successfully empower youth. It links to the celebration of the United Nations International Year of Youth, which concludes in August 2011, just prior to the launch of the United Nations International Year of Co-operatives 2012. The Year of Youth encourages dialogue and understanding across generations and promotes the ideals of peace, respect for human rights and freedoms, and solidarity.

The International Day of Co-operatives addresses the need for all co-operative stakeholders to promote the participation of young people in the co-operative movement. Too often young people are not aware of the co-operative model of enterprise; they do not learn about cooperatives in school, as co-operatives often do not figure in school curricula. Young people also may not realise that the products and services they use are provided by co-operatives.

Yet, co-operatives provide young people opportunities that address their practical and strategic needs. They offer them a model of enterprise to create their own businesses. They offer the opportunities to be employed with enterprises that address young people’s concerns for more democratic, responsible and ethical business operations.

At a time when social media connect young people to an extent never seen before, cooperatives are seeing unprecedented opportunities. The co-operative is a model that embodies collaborative forms of action so appealing to this emerging generation.

Co-operatives provide opportunities to young people to gain professional employment experiences, to further their education and provide capacity building, encourage participation in decision-making in co-operatives or form their own co-operatives.

ICA’s engagement with youth is long-standing. The ICA Board co-opted its first youth representative in 2003 to participate fully in the discussions of the Board, and in 2008 the ICA formalised the election by the ICA General Assembly of a youth representative as a board member.

Additionally, ICA has an active Youth Network, which aims to help young co-operators from different countries to connect and to share experiences movement; provide an environment where young co-operators can learn more about the wider cooperative involve young people from outside the movement through education and support; profile of youth issues and to ensure the youth perspective is presented during wider discussions.

As part of its priorities for the International Year of Co-operatives 2012, ICA seeks to engage greater numbers of youth in the co-operative movement. ICA is organising an artistic competition open to young adults all over the world with the purpose of promoting the values and principles of co-operation among the youth: the Coop’Art competition. Participants will be able to submit their projects through a dedicated webpage from November 2011 to May 2012 and the award ceremony will be held in Manchester in November 2012. Any person between 16 and 35 years-old can participate. There are three different categories for the competition: music, video and photography. The aim is to promote the principles of cooperation in a way attractive to young people to raise their awareness about the co-operative movement worldwide.

On this International Day of Co-operatives, the ICA calls on co-operators throughout the world to engage young people in the co-operative movement and to invest in their future leadership empower young co-operators to engage with the rest of the movement to both raise the  and ideas;

ICA
Advertisements

About Hải Hồ

Lượm lặt những bài viết trên internet, nhờ Wordpress giữ giúp rồi 1 ngày đẹp trời nào đó đem ra xài.....
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s