Nghị định số 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính tr ong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Liên quan đến HTX từ Điều 45 đến điều 50

50.signed.pdf

Advertisements

About Hải Hồ

Lượm lặt những bài viết trên internet, nhờ Wordpress giữ giúp rồi 1 ngày đẹp trời nào đó đem ra xài.....
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s